Privacy Policy

PRIVACYVERKLARINGWelkom op de website van Yogamat-online. Wij waarderen uw interesse in onze website.

Wie is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking?

Yogamat-online (2Essence) is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Welke gegevens verzamelt en verwerkt door Yogamat-online (2Essence)

Gebruikersgegevens

Yogamat-online (2Essence) verzamelt en verwerkt de gegevens die u zelf heeft opgegeven. Bij een aankoop of registratie op de site wordt gevraagd om uw naam, e-mailadres, adres, en telefoongegevens te geven. Deze gegevens worden gekoppeld aan de inloggegevens die aan u worden verstrekt door Yogamat-online (2Essence).

Automatisch Gegenereerde Informatie

Yogamat-online (2Essence) verzamelt naast de hierboven genoemde gegevens ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de pagina’s die u bezoekt.

Daarnaast verzamelt Yogamat-online (2Essence)  informatie via “cookies” die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Verderop in dit document leest u meer over het gebruik van cookies door Yogamat-online (2Essence)  .

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Yogamat-online (2Essence)  uw persoonsgegevens?

Yogamat-online (2Essence)  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

-om toegang tot en gebruik van de website mogelijk te maken;
ter uitvoering van de overeenkomst tussen u en Yogamat-online (2Essence);
-om u op verzoek ondersteunende dienstverlening aan te kunnen bieden;
-Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijden afmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan info@yogamat-online.nl of via een link in de nieuwsbrief.

Wij Yogamat-online - 2Essence  gebruiken  uw e-mailadres die wij in het kader van uw aankoop hebben verkregen na uw aankoop om u te informeren over eigen gelijksoortige producten. U kunt zich hiertegen verzetten door gebruik te maken van de afmeldmogelijkheid die in onze communicatie wordt aangeboden. Uw emailadres wordt  niet aan derden verstrekt.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Yogamat-online (2Essence)  zal uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is om aan de verschuldigde (al dan niet contractuele) prestatie te voldoen of indien er hiertoe een wettelijke basis bestaat.

Uw persoonsgegevens kunnen in het kader van onze dienstverlening aan u worden doorgegeven aan onze dochterondernemingen en/of dienstverleners in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Wij zullen in dat geval adequate maatregelen nemen om de doorgifte van uw persoonsgegevens met voldoende waarborgen te beschermen.

Op welke wijze beschermt Yogamat-online (2Essence)  uw persoonsgegevens?

Yogamat-online (2Essence)  zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Na afloop van de door Yogamat-online (2Essence)  vastgestelde bewaartermijnen, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Yogamat-online (2Essence) over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Yogamat-online (2Essence) via info@yogamat-online.nl. Yogamat-online (2Essence) zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering of verbetering zal of kan voldoen.

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

Om ons Trusted Shops-keurmerk, de eventueel verzamelde beoordelingen en het productaanbod van Trusted Shops na een bestelling te kunnen tonen, is op deze webpagina de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.

Na afweging van onze verschillende belangen, beschermt dit de legitieme heersende belangen voor optimale marketing van ons aanbod. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een product van TRUSTED SHOPS GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Wanneer een Trustbadge wordt opgevraagd slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op waarin uw verzoek met bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de verzonden hoeveelheid gegevens en de naam van uw internetprovider (toegangsgegevens) wordt gedocumenteerd. Deze toegangsgegevens worden niet verwerkt en uiterlijk 7 dagen na uw laatste bezoek aan de pagina automatisch overschreven. Andere persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u na het plaatsen van een bestelling ervoor kiest om de Trusted Shops-producten te gebruiken of al bent aangemeld voor het gebruik daarvan. In dat geval geldt de tussen u en Trusted Shops contractuele overeenkomst.

Nieuwsbrieven

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijden afmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan info@yogamat-online.nl of via een link in de nieuwsbrief.

Achteraf betalen via Klarna
Voor het achteraf betalen of betalen op rekening maken wij gebruik van Klarna. Voor het gebruik maken van deze betaalmogelijkheid kan er een kredietwaardigheidsbeoordeling worden uitgevoerd.
Gegevens Klarna:

Klarna BV
De Ruyterkade 7
1013 AA Amsterdam
KvK: 50315250
website: https://www.klarna.com/nl 

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Yogamat-online (2Essence)?

De website kan hyperlinks bevatten die ervoor zorgen dat u, wanneer u op de advertentie klikt de website verlaat en op de website van een andere partij terechtkomt. Yogamat-online (2Essence)heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar door middel van de advertentie wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden is een ander privacybeleid van toepassing. Yogamat-online (2Essence)  accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. De privacyverklaring van  Yogamat-online (2Essence) heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website zijn verkregen.

GEBRUIK VAN COOKIES DOOR Yogamat-online (2Essence)

Yogamat-online maakt op deze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparatuur worden opgeslagen. Sommige cookies die wij gebruiken worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer verwijderd (sessiecookies). Andere cookies blijven achter op uw eindapparatuur en stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek weer te herkennen (permanente cookies). De looptijd van de gebruikte cookies kunt u in uw browsermenu inzien. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen.

Voor het plaatsen van cookies zal Yogamat-online (2Essence)  indien wettelijk verplicht u vooraf – bij het eerste bezoek aan de Yogamat-online (2Essence)  website – om toestemming vragen. Als u desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door Yogamat-online (2Essence) opgeslagen zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven.

Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kunt u de cookies verwijderen of laten verwijderen door uw browser of virusscanner. Yogamat-online (2Essence) gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. Indien u uw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website.

Welke cookies worden gebruikt?

1. Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Zij zorgen er bv. voor dat bepaalde voorkeursinstellingen worden onthouden en vergemakkelijken het navigeren tussen de verschillende pagina´s.

2. Analytische cookies: met behulp van software van derde partij Google wordt gemeten hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s het meest worden bezocht. Statistische analyse van deze gegevens stelt ons in staat om onze website verder te optimaliseren.

3. Tracking cookies: deze cookies volgen uw gedrag op onze website en stellen ons in staat u bij een volgend bezoek een gepersonaliseerde bezoekervaring aan te bieden.

Bijzonderheden Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort.    

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt.

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Welke tracking tools gebruikt de website Yogamat-online.nl

Om het gebruik van onze website in kaart te brengen en te analyseren maken wij gebruik van de webanalyse-tools van "Google analytics" en "Clicky" aangeboden door aanbieder Google en Clicky web analytics. De cookies can Clicky en Google analytics stellen ons onderweer in staat om te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina's van onze website het vaakst worden bekeken. De verzamelde informatie wordt verwerkt in statistieken en wordt door ons gebruikt om onze website te optimaliseren. De verzamelde informatie wordt door ons niet gebruikt om u, als persoon, te identificeren.

Voor de volledige informatie over de functionaliteit van en gegevensverwerking door de tools van Clicky en Google analytics verwijzen wij u naar onze volledige privacyverklaring op deze pagina

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Datum: 01-01-2020

iDealpaypalprewirebancontactvisamaestromastercardApplePayGoogle PayKlarnagiropayamerican expresskbcbelfiusbetalen met de Good4Fun Giftcard