Ruilen en retourneren

INDIEN U EEN AANGEKOCHT PRODUCT(EN) WILT RETOURNEREN, RUILEN EN/OF DE KOOP WILT ONTBINDEN, DAN KUNT U DIT MODELFORMULIER HIERVOOR GEBRUIKEN. 

U heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Yogamat-online (2Essence) binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Yogamat-online - 2Essence, Ir. Hanlostraat 15 7547 RD Enschede, 085-2736762, [email protected] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Modelformulier. Klik hier

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons Yogamat-online 2Essence,  Ir. Hanlostraat 15, 7547 RD Enschede terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen voorbij zijn. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

_____________________________________________________________________________

KOSTEN IN GEVAL VAN RETOURNEREN OF RUILEN

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

als u een product wenst te ruilen voor een ander product sturen wij het omgeruilde artikel zonder extra verzendkosten naar u toe.

Wanneer wij een verkeerd product hebben geleverd of er is een andere fout in de levering van uw bestelling zijn opgetreden die aan ons te wijten is, dan nemen wij de kosten voor het retourneren van uw bestelling voor onze rekening.

_____________________________________________________________________________

UW AANKOOPBEDRAG

Na ontvangst van uw retourzending zullen wij uw aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, aan u terugbetalen.

Om fraude met terugbetalingen te voorkomen, dient het (IBAN) rekeningnummer waarop de terugbetaling moet worden verricht gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan de betaling is ontvangen.

Reeds door u (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft 2Essence de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen 

_____________________________________________________________________________

RETOURADRES YOGAMAT-ONLINE:

Montapacking Enschede
T.a.v. Yogamat-online
Ir. Hanlostraat 15
7547 RD Enschede

Downloaden document retouren